Technologia wykonania dysków HDD

Hard Disk Drive – Dysk stały składa się z zamkniętego w bezpyłowej obudowie, wirującego talerza lub zbioru talerzy, wykonanych najczęściej ze stopów aluminium, o bardzo gładkiej  powierzchni, pokrytej napylonym nośnikiem magnetycznym o grubości kilku mikrometrów, oraz głowic elektromagnetycznych umieszczonych na elastycznych ramionach z (tzw. pozycjonerach), które ustawiają głowice w odpowiedniej pozycji względem obracających się talerzy zapewniając zapis i odczyt informacji. Napęd ramion realizowany jest przez układ magnetodynamiczny, który umożliwia precyzyjne ustawienie głowicy nad zadanym obszarem talerza.

Głowice w stanie spoczynku stykają się z talerzem blisko jego osi lub poza platerami. W czasie pracy unoszą się nad talerzem, a ich odległość nad dyskiem jest stabilizowana dzięki poduszce powietrznej powstałej w wyniku szybkich obrotów talerza.

Ze względu na bardzo długie ścieżki zapisu talerz został podzielony na sektory podczas procesu formatowania. To pozwala między innymi na lepszą organizację Danych. Przyjęto, że każdy z sektorów ma pojemność 512 bajtów.

Proces zapisu i odczytu informacji realizowany jest na talerzu dysku poprzez przesłanie strumienia elektromagnetycznego przez głowicę zapisująco – odczytującą, która unosi się nad nim bardzo małej odległości, zmieniając jego polaryzację magnetyczną pod wpływem strumienia indukcji magnetycznej. Informacja może być odczytana w procesie odwrotnym.  Zmienne pole magnetyczne powoduje indukowanie napięcia elektrycznego w cewce głowicy lub zmianę oporu w głowicy.

Całym procesem zapisu i odczytu Danych steruje elektronika sterująca, która składa się z chipsetu sterującego , układu ROM zawierającego oprogramowanie sterujące, pamięci cache, oraz procesora sygnałowego sterującego procesem zapisu i odczytu.

Usterki Dysku HDD a odzyskiwanie Danych.

Przybliżając wam nieco zasadę działania dysku HDD, możemy teraz omówić podstawowe usterki dysków twardych.

Awarie logiczne

W wyniku uszkodzeń logicznych dysku pojawiają się zakłócenia integralności struktury logicznej Danych. Trzeba przy tym koniecznie zaznaczyć, ze nośnik w większości usterek logicznych jest często jest w pełni sprawny.

W wyniku awarii logicznych rekordy startowe dysków i partycji, jak i wpisy w tablicach partycji mogą zostać usunięte lub uszkodzone. Uszkodzenia takie mogą powstać w wyniku problemów z zasilaniem lub błędami w oprogramowaniu. Błędy oprogramowania mogą być wywołane przez nas samych a poprzez formatowanie dysku, kasowanie plików czy uszkodzenie partycji poprzez niewłaściwe użycie programów dyskowych.

Usterki fizyczne

– Awarie mechaniczne następują najczęściej w wyniku działania nas użytkowników. Rzadko występują same z siebie. Do usterek fizycznych może dojść w wyniku uderzeń, upadków, zaników zasilania, przepięć.

Każde mechaniczne oddziaływanie na pracujący dysk może spowodować zarysowanie talerzy, zerwanie głowic, przyklejenie głowic do talerzy, zablokowanie silnika napędu talerzy. W ekstremalnych przypadkach nawet pęknięcie platerów.

– Innym rodzajem uszkodzeń fizycznych są uszkodzenia sektorów. Uszkodzenie sektorów polega na wydłużeniu czasu do dostępu do niego podczas procesu zapisu/odczytu. Niesprawność sektorów może powstać w wyniku urazów mechanicznych ( np. uderzenie głowicy w talerz), jak również w sposób całkowicie samoistny ze względu na problemy powierzchni magnetycznej. Dostęp do takiego sektora wydłuża się z czasem, co determinuje problemy z jego odczytaniem, a co za tym idzie z odczytem całego pliku.

Odzyskiwanie Danych z uszkodzonych dysków HDD.

O ile w przypadku błędów logicznych szanse na stuprocentowy odzysk Danych są bardzo wysokie, to w przypadku uszkodzeń fizycznych sprawa nieco się komplikuje.

Z powyższego artykułu wynika jak złożona, wielowątkowa i precyzyjna jest budowa dysku. Każdy pył czy zadrapanie mogą zniweczyć proces odzyskania Danych. Trzeba więc wysoko wykwalifikowanego personelu oraz dobrze wyposażonego laboratorium, żeby w ogóle podjąć się próby Odzyskiwania Danych z dysków, które wykazują usterki fizyczne. Dla własnego dobra lepiej nie robić tego samemu a tym bardziej powierzać tego zadania serwisom bez odpowiedniego zaplecza i doświadczenia. Odzyskanie informacji po ingerencji ludzi nie do końca wiedzących co robią, może unicestwić cały proces.